ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
* Zajęcia Plastyczne
* Zajęcia Taneczne ( 20 zł )
* Zajęcia Logopedyczne 

Ponadto zarówno w przedszkolu, jak i poza nim odbywają się spotkania:
ze sztuką – w teatrze,
z książką – w bibliotece,
z przyrodą i zabytkami – na spacerach oraz ciekawych
wycieczkach,
z muzyką – w „Laboratorium muzycznym”, na rytmice
i koncertach.