ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU:
zajęcia muzyczno-taneczne,
zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej,
 odkrywanie nauki i techniki z elementami robotyki,
 dogoterapia.

W CIĄGU ROKU UMOŻLIWIAMY DZIECIOM I DOROSŁYM DOŚWIADCZANIE PIĘKNA POPRZEZ KONTAKT:

 z Panem Bogiem
 wspólne modlitwy,
msze święte,
nabożeństwa,
katechezy;

ze sztuką
spektakle teatralne, koncerty i poranki muzyczne, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, wystawy dzieł sztuki;

 z książką
spotkania czytelnicze w bibliotece oraz w przedszkolu;

z przyrodą i zabytkami
 spacery rekreacyjne
oraz ciekawe wycieczki bliższe i dalsze;

z nauką i techniką
pokazy, eksperymenty, doświadczenia naukowe.