ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

 • język angielski w wersji poszerzonej,
 • zajęcia muzyczno-taneczne,
 • zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej.

W roku szkolnym 2023/2024  dodatkowo:

 • odkrywanie nauki i techniki z elementami robotyki,
 • dogoterapia.


W ciągu roku umożliwiamy dzieciom i dorosłym doświadczanie piękna poprzez kontakt:

 • z Panem Bogiem – wspólne modlitwy, Msze święte, nabożeństwa, katechezy;
 • ze sztuką – spektakle teatralne, koncerty i poranki muzyczne, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, wystawy dzieł sztuki;
 • z książką – spotkania czytelnicze w bibliotece oraz w przedszkolu;
 • z przyrodą i zabytkami –  spacery rekreacyjne oraz ciekawe
  wycieczki bliższe i dalsze;
 • z nauką i techniką – pokazy, eksperymenty, doświadczenia naukowe.