Strona internetowa nazaretanki-kalwaria.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
slider2
slider2
slider2
slider2
slider2

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ogłoszenia

PROCEDURA REKRUTACJI
W  PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM SIÓSTR NAZARETANEK
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 1. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola.
 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w marcu.
 3. W pierwszym dniu marca, dyrektor przedszkola informuje o naborze dzieci na następny rok szkolny.
 4. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci od 2,5 do 6 roku życia.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, która przekazywana jest dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie.
 6. Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola, pobierają kartę zgłoszenia ze strony internetowej przedszkola i dostarczają dyrektorowi w wyznaczonym terminie.
 7. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, pobierają deklarację  z Internetu i przekazują ją dyrektorowi w wyznaczonym terminie. Nieprzekazanie deklaracji
  w określonym czasie jest jednoznaczne z utratą przez dziecko miejsca w przedszkolu w kolejnym roku szklonym.
 8. Do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji są przyjmowane:
  1) dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie starszej);
  2) dzieci z rodzin wielodzietnych;
  3) dzieci objęte pieczą zastępczą;
  4) dzieci matki lub ojca samotnie ich wychowującego;
  5) dzieci niepełnosprawne;
  6) dzieci jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych;
  7) dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć:
  1) dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo, o ile rodzice  przestrzegają postanowień statutu placówki oraz aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
  2) dzieci pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby.
 1. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentacji przedszkola.
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola, w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
 3. O wynikach rekrutacji dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny rodzice lub prawni opiekunowie dziecka dowiadują się ze strony internetowej przedszkola.
 4. W razie potrzeby, protokoły z posiedzenia komisji są udostępniane organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu przedszkole.
 5. Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje przedszkole.
 6. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
 7. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
 8. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

Dokumenty do pobrania:

Karta Zgłoszenia Dziecka 2024/2025

Deklaracja o kontynuacji edukacji w przedszkolu

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

ORIENTACYJNA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU 2023/2024:

OPŁATY JEDNORAZOWE:
WPISOWE: 100 zł.
WYPRAWKA: 150 zł.

OPŁATY MIESIĘCZNE:
OPŁATA STAŁA: 350 zł.
WYŻYWIENIE: 10 zł. (dzienna stawka żywieniowa).


* PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 6.30- 16.30 *

* PLACÓWKA ZAPEWNIA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU
OD 2,5 DO 6 LAT *

* DZIECI MAJĄ W PRZEDSZKOLU ZAPEWNIONE POSIŁKI: ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK *

O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło swoją działalność 1 września 1998 roku i prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska. To przedszkole katolickie, które wychowuje dzieci w duchu wiary katolickiej i wartości chrześcijańskich,
a celem wychowawczym jest pełen rozwój dziecka we współpracy z Rodziną.

EASY THEME OPTION PANEL

WSPOMAGA

dziecko w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.

EASY CUSTOMIZABLE

PRZYGOTOWUJE

do odkrywania, że Bóg jest Dawcą wszelkiego dobra i razem
z Nim odkrywamy piękno człowieka i świata.

CLEAN CODING

WSPIERA

rodziców w wychowaniu dziecka na wzór życia i miłości wzajemnej Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ucząc zawierzenia we wszystkim Bogu.

HTML5 & CSS3

KSZTAŁTUJE

postawę otwartości na osobę drugiego człowieka,
a jednocześnie uczy szacunku i wrażliwości wobec siebie
i innych.

Galeria prac dzieci

KADRA PRZEDSZKOLA

s. Adria Bach

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

s. Dominika Jankowicz, s. Samuela Kabacińska

WYCHOWAWCA 6-LATKÓW

s. Anna Cichy, s. Adria Bach

WYCHOWAWCA 5-LATKÓW

s. Kinga Kęska, p. Bożena Iwanowska

WYCHOWAWCA 4-LATKÓW

s. Regina Kasza, p. Martyna Studnicka

WYCHOWAWCA 3-LATKÓW

p. Katarzyna Sroka, p. Joanna Kuzia

POMOC WYCHOWAWCZA

s. Hiacynta Słowak

KSIĘGOWA

p. Danuta Kobylańska

WOŹNA

p. Teresa Sawicka, p. Regina Putyra

KUCHARKA

p. Wioletta Opyrchał

POMOC KUCHENNA

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek
al. Jana Pawła II 20
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
---------------------------------------
tel. do przedszkola: 33 876 64 86
e-mail: kancelaria@nazaretanki-kalwaria.pl
---------------------------------------
Skip to content