PLAN DNIA

6:30 – 8:20
 powitanie w przedszkolu,
zabawy według zainteresowań,
praca indywidualna z dziećmi,
ćwiczenia poranne,
przygotowanie do śniadania

8:20 – 9:30
śniadanie z podziałem na grupy

9:30 – 11:20  
odkrywanie piękna duchowego i materialnego
w sobie i otaczającym świecie,
zajęcia i zabawy w sali lub w plenerze,
aktywność artystyczna: słowo, obraz, dźwięk, ruch, spotkanie z Biblią, przygotowanie do obiadu,
wspólna modlitwa

11:20 – 13:00
obiad z podziałem na grupy

13:00 – 14:00
odpoczynek poobiedni  przy muzyce,
bajkach, baśniach i opowiadaniach,
udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności,
przygotowanie do podwieczorku

14:15 – 14:45
podwieczorek z podziałem na grupy

15:00 – 16:30 
zajęcia i zabawy dowolne,
praca indywidualna z dziećmi,
czynności porządkowe,
powrót do domu