PLAN DNIA

6:30 – 8:20

serdeczne powitanie,
zabawy według zainteresowań,
praca indywidualna z dziećmi,
ćwiczenia poranne,
przygotowanie do śniadania


8:20 – 9:30

Śniadanie (poszczególne grupy)


9:30 – 11:20  

odkrywanie piękna duchowego i materialnego w sobie i otaczającym świecie,
zajęcia i zabawy w sali lub w plenerze,
aktywność artystyczna: słowo, obraz, dźwięk, ruch,
spotkanie z Biblią, przygotowanie do obiadu, wspólna modlitwa


11:20 – 13:00

Obiad (poszczególne grupy)


13:00 – 14:00

odpoczynek poobiedni – przy muzyce, bajkach,baśniach i opowiadaniach,
udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności,
przygotowanie do podwieczorku


14:15 – 14:45

Podwieczorek (poszczególne grupy)


15:00 – 16:30

zajęcia i zabawy dowolne,
praca indywidualna z dziećmi,
troska o ład i porządek w otoczeniu,
powrót do domu.