MISJA PRZEDSZKOLA

WSPOMAGA dziecko w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości
w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.

PRZYGOTOWUJE do odkrywania, że Bóg jest Dawcą wszelkiego dobra
i razem z Nim odkrywamy piękno człowieka i świata.

WSPIERA rodziców w wychowaniu dziecka na wzór życia
i miłości wzajemnej Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
ucząc zawierzenia we wszystkim Bogu.

KSZTAŁTUJE postawę otwartości na osobę drugiego człowieka,
a jednocześnie uczy szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

WSPOMAGA rozwój edukacji dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.