MISJA PRZEDSZKOLA

WSPOMAGA
dziecko w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu
o kulturę i wartości chrześcijańskie.

PRZYGOTOWUJE
do odkrywania,że Bóg jest Dawcą wszelkiego dobra

i razem z Nim odkrywamy piękno człowieka i świata.

WSPIERA
rodziców w wychowaniu dziecka na wzór życia

i miłości wzajemnej Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
ucząc zawierzenia we wszystkim Bogu.

KSZTAŁTUJE
postawę otwartości na osobę drugiego człowieka,

a jednocześnie uczy szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

WSPOMAGA
rozwój edukacji dziecka poprzez realizację podstawy programowej
i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.